Zapytanie ofertowe + projekt umowy na nadzory autorskie inwestycji 

"II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”

WORD 

PDF

 

25.09.2017 Dostawa i montaż foteli

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

SIWZ - POBIERZ

Projekt umowy - POBIERZ  

Załącznik nr 4 do SIWZ - POBIERZ

Architektura - POBIERZ

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - POBIERZ 

Odpowiedź 2 na pyt. oraz zmiana SIWZ i ogłoszenia - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert 13.10.2017 r. - POBIERZ

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż foteli - POBIERZ 


10.08.2017 Przebudowa Sali Widowiskowej CSM - przetarg budowlany

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

SIWZ - POBIERZ

Projekt umowy - POBIERZ  

STWiORB - POBIERZ 

PW - POBIERZ 

Projekt budowlany - POBIERZ 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert 28.08.2017 r. - POBIERZ

Wybór najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


27.06.2017 Przebudowa Sali Widowiskowej CSM II

Przebudowa Sali Widowiskowej - ROBOTY BUDOWLANE

Pobierz dokumenty - TUTAJ

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - TUTAJ 

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - TUTAJ

Unieważnienie postępowania przetargowego - przetarg budowlany II - TUTAJ


22.05.2017 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - drugi przetarg pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym

POBIERZ


09.05.2017 Przebudowa Sali Widowiskowej CSM - roboty budowlane

Ogłosznie o zamówieniu - POBIERZ

SIWZ - POBIERZ

Projekt umowy - POBIERZ

PW - POBIERZ

STWiORB - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - przetarg budowlany - POBIERZ

Unieważnienie przetargu - POBIERZ


11.04.2017 Zarządzanie procesem inwestycyjnym II

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa.Oferty należy składać do dnia 21.04.2017r. do godz. 11.00 w Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, Sekretariat. (czynne w godz. 8:00 - 16:00).

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/ w dniu 21.04.2017r. o godz. 11.15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

WZÓR UMOWY - pobierz

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - pobierz

Informację o najkorzystniejszej ofercie - pobierz


21.03.2017 Zarządzanie procesem inwestycyjnym

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa.

Oferty należy składać do dnia 04.04.2017r. do godz. 11.00 w Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, Sekretariat. (czynne w godz. 8:00 - 16:00).

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/ w dniu 04.04.2017r. o godz. 11.15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

WZÓR UMOWY - pobierz

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - pobierz

  

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - pobierz

Unieważnienie postępowania - pobierz

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.